بخش آثار مکتوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بخش آثار مکتوب جشنواره بین المللی “أنا مِن حسین”  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الف) شاخه های بخش آثار مکتوب

بخش محتوای آثار مکتوب در دو شاخه و قالب زیر برگزار می شود:
۱. مقاله
۲. کتاب

ب) موضوعات بخش آثار مکتوب

۱. چگونگی معرفی امام حسین(ع) برای «غیر مسلمانان».
۲. چگونگی معرفی قیام عاشورا برای «غیر مسلمانان».
۳. چگونگی معرفی امام حسین(ع) از طریق معارف قرآنی و سیره نبوی برای «مسلمانان غیر شیعه».
۴. چگونگی معرفی قیام عاشورا از طریق معارف قرآنی و سیره نبوی برای «مسلمانان غیر شیعه».
۵. نسبت حقوقی، اخلاقی و معنوی “انقلاب حسین بن علی(ع)” با خیزش های مشابه ظلم ستیزانه و عدالت گسترانه در تاریخ و باور رهبران و پیروان ادیان الهی.
۶. تبیین جهات الگو پذیری پیروان مذاهب غیر شیعی از “قیام حسین بن علی(ع)” در خیزش های ظلم ستیزانه در ادوار گذشته.
۷. تبیین جهات مثبت تأسی رهبران معنوی و سیاسی ادیان الهی و آیین های بشری به “حضرت حسین بن علی(ع)”.
۸. تبیین “تجربه های موفق تبلیغی” در معرفی امام حسین(ع) و عاشورا به غیر مسلمانان و مسلمانان غیر شیعه.
۹. بایسته‌ها و نبایسته‌های تبلیغی، علمی، فرهنگی، هنری در معرفی “امام حسین (ع)” و آموزه‌های اخلاقی عاشورا به غیر مسلمانان و مسلمانان غیر شیعه در بستر رسانه‌های سنتی و مدرن.
۱۰. راهکارهای تبیین و بسط هرچه بیشتر فرهنگ و آموزه‌های عاشورا در دنیای غرب.

ج) مقررات بخش آثار مکتوب

۱. در جشنواره محدودیت زبانی وجود ندارد و نویسندگان می توانند مقالات و کتب خود را به هر یک از زبانهای زنده دنیا بنگارند.
۲. شرکت همه نویسندگان و متفکران ـ از همه ادیان، مذاهب و ملیت ها ـ از همه کشورهای جهان در جشنواره بلامانع است.
۳. مقالات نباید پیش از این در نشریه ای منتشر شده باشد.
۴. کتاب ها نباید پیش از سال ۱۴۰۰ ش. (۲۰۲۱ م.) چاپ شده باشند.
۵. حجم کل مقاله – شامل چکیده، متن، نتیجه‌گیری و منابع – حداقل باید ۳۰۰۰ و حداکثر۸۰۰۰ کلمه باشد.
۶. حجم کتاب باید حداقل 30000 کلمه باشد.
7. مقالات و کتب باید در نرم افزار WORD با فونت 14 تایپ شده و دارای شماره صفحه باشند.
8. شرکت کنندگان باید دو نسخه از مقاله یا کتاب خود را روی یک طرف کاغذ A4 پرینت نموده و بدون طلق، شیرازه، منگنه و هر نوع صحافی، همراه با لوح فشرده به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
۹. تکمیل و امضاء فرم شرکت در جشنواره الزامی و به معنای پذیرش کامل مقررات جشنواره است.
۱۰. از نظر جشنواره، امضاء کننده فرم شرکت در جشنواره، مالک اثر است و عواقب ادعاهای خلاف، بر عهده مدعی خواهد بود.
۱۱. در صورت چند نویسنده بودن کتب یا مقالات، باید یک شخص حقیقی به عنوان مالک اثر معرفی شود.
۱۲. به آثار برنده ای که بیش از یک نویسنده دارند یک جایزه اهداء خواهد شد.
۱۳. بنیاد بین المللی عاشوراء حق دارد که از آثار واصله با ذکر نام نویسنده بهره برداری نماید.

د) جوایز بخش مقاله

۱. به سه مقاله برتر علمی – پژوهشی، هر مقاله ۸ میلیون تومان اهداء می گردد.
۲. به سه مقاله برتر علمی – ترویجی، هر مقاله ۶ میلیون تومان اهداء می گردد.
۳. به سه مقاله برتر علمی – تخصصی، هر مقاله ۴ میلیون تومان اهداء می گردد.
۴. علاوه بر مقالات برنده، دیگر مقالات دارای استانداردهای لازم نیز در مجموعه مقالات جشنواره منتشر یا در کمیسیون های آن قرائت خواهند شد.
۵. به همه شرکت‏ کنندگان، گواهی شرکت در جشنواره تقدیم خواهد شد.

هـ) جوایز بخش کتاب

۱. به اولین کتاب برتر ۱۰ میلیون تومان اهداء می گردد.
۲. به دومین کتاب برتر ۸ میلیون تومان اهداء می گردد.
۳. به سومین کتاب برتر ۶ میلیون تومان اهداء می گردد.
۴. به همه شرکت ‏کنندگان، گواهی شرکت در جشنواره تقدیم خواهد شد.

……………………..
پایان پیام/ 101