بخش شعر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بخش شعر جشنواره بین المللی “أنا مِن حسین”  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الف) شاخه‌های بخش شعر

بخش شعر جشنواره در چهار شاخه زیر برگزار می شود:
۱. شعر کلاسیک
۲. شعر نـو
۳. شعر کودک و نوجوان
۴. نوحه سرایی

ب) موضوعات بخش شعر

اشعار و نوحه های شرکت کننده در جشنواره باید در موضوعات زیر سروده شوند:
۱. جلوه ‏های مشترک از حیات پیامبر(ص) و امام حسین(ع).
۲. جلوه‌های دینی، اخلاقی و اجتماعی دستورات قرآن کریم در قیام عاشورا.
۳. تأثیر قیام عاشورا بر بقای دین پیامبر اکرم(ص).
۴. احادیث پیامبر(ص) درباره امام حسین(ع).
۵. فرازهای احساسی و عاطفی روابط پیامبر(ص) و امام حسین(ع).
۶. هرگونه موضوع مشترک دیگر بین پیامبر(ص) و امام حسین(ع).

ج) مقررات بخش شعر

۱. شرکت کنندگان می توانند اشعار خود را در همه قالب های شعری در شاخه های چهارگانه بسرایند.
۲. در جشنواره محدودیت زبانی وجود ندارد و شرکت کنندگان می توانند به همه زبانهای زنده دنیا در آن شرکت کنند.
۳. هر شخص می تواند در همه شاخه ها و در هر شاخه حداکثر پنج اثر ارائه کند.
۴. نحوه ارسال آثار از طریق ایمیل جشنواره و اعلام وصول آن از طریق تماس با دبیرخانه خواهد بود.
۵. از نظر جشنواره، امضاء کننده فرم شرکت در جشنواره، مالک اثر است و عواقب ادعاهای خلاف، بر عهده مدعی خواهد بود.
۶. حق هرگونه بهره برداری از آثار برای بنیاد بین المللی عاشوراء محفوظ است.

د) جوایز بخش شعر

۱. به نفر اول در هر شاخه، ۷ میلیون تومان اهداء می گردد.
۲. به نفردوم در هر شاخه، ۵ میلیون تومان اهداء می گردد.
۳. به نفر سوم در هر شاخه، ۳ میلیون تومان اهداء می گردد.
۴. به همه شرکت‏ کنندگان، گواهی شرکت در جشنواره تقدیم خواهد شد.

…………………
پایان پیام/ 101