بخش محتوای فضای مجازی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ چهارم) بخش محتوای فضای مجازی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الف) شاخه های بخش محتوای فضای مجازی

بخش محتوای فضای مجازی در سه شاخه و قالب زیر برگزار می شود:
۱. موشن گرافی
۲. پادکست
۳. نماهنگ

ب) موضوعات بخش محتوای فضای مجازی

۱. تاریخ تلفیقی حیات پیامبر(ص) و امام حسین(ع).
۲. جلوه‌های دینی، اخلاقی و اجتماعی دستورات قرآن کریم در قیام عاشورا.
۳. تأثیر قیام عاشورا بر بقای دین پیامبر اکرم(ص).
۴. احادیث و سیره پیامبر(ص) درباره امام حسین(ع).
۵. فرازهای احساسی و عاطفی روابط پیامبر(ص) و امام حسین(ع).
۶. هرگونه محتوای مشترک بین پیامبر(ص) و امام حسین(ع).

ج) مقررات بخش محتوای فضای مجازی

۱. در آثار شرکت کننده باید صراحتاً به موضوعات بالا پرداخته شده باشد.
۲. نشان دادن چهره پیامبر اکرم(ص)، اهل بیت(ع)، خلفای نخستین و همسران پیامبر ممنوع است.
۳. محدودیت زبانی وجود ندارد و زبان آثار می تواند هر یک از زبانهای زنده دنیا باشد.
4. تمامی آثار باید روی DVD به دبیرخانه جشنواره ارسال شود.
۵. بر روی هر لوح فشرده، باید فقط یک اثر ارائه گردد.
۶. از نظر جشنواره، امضاء کننده فرم شرکت در جشنواره، مالک اثر است و عواقب ادعاهای خلاف، بر عهده مدعی خواهد بود.
۷. در صورت شرکت اشخاص حقوقی یا تولید کارهای گروهی ، باید یک شخص حقیقی به عنوان مالک اثر معرفی شود.
۸. ارسال عکس، فیلم یا اسناد پشت صحنه بخش های تولیدی نماهنگ، پادکست و نیز مراحل تدوین آنها، برای آثاری که به مرحله داوری خواهند رسید الزامی است.
۹. بنیاد بین المللی عاشوراء حق دارد که از آثار واصله استفاده کنند و آنها را در رسانه های مرتبط و صفحات متعلق به خود پخش نمایند.

دـ) جوایز شاخه پادکست

۱. به نفر اول، ۴ میلیون تومان اهداء می گردد.
۲. به نفر دوم، ۳ میلیون تومان اهداء می گردد.
۳. به نفر سوم، ۲ میلیون تومان اهداء می گردد.
۴. به همه شرکت‏ کنندگان، گواهی شرکت در جشنواره تقدیم خواهد شد.

هـ) جوایز شاخه های موشن گرافی و نماهنگ

۱. به نفر اول در هر شاخه، ۱۰ میلیون تومان اهداء می گردد.
۲. به نفر دوم در هر شاخه، ۷ میلیون تومان اهداء می گردد.
۳. به نفر سوم در هر شاخه، ۵ میلیون تومان اهداء می گردد.
۴. به همه شرکت‏ کنندگان، گواهی شرکت در جشنواره تقدیم خواهد شد.

………………………
پایان پیام/ 101