بخش های جشنواره

۱. بخش سینمایی؛ با چهار شاخه: ۱. فیلم کوتاه داستانی ۲. مستند کوتاه ۳. پویانمایی ۴. فیلمنامه
دیدن جزئیات و مقررات بخش سینمایی

۲. بخش شعر؛ با چهار شاخه: ۱. شعر کلاسیک ۲. شعر نو ۳. شعر کودک و نوجوان ۴. نوحه ‏سرایی
دیدن جزئیات و مقررات بخش شعر

۳. بخش آثار مکتوب؛ با دو شاخه: ۱. مقاله ۲. کتاب
دیدن جزئیات و مقررات بخش آثار مکتوب

۴. بخش محتوای فضای مجازی؛ با سه شاخه: ۱. موشن‏ گرافی ۲. پادکست ۳. نماهنگ
دیدن جزئیات و مقررات بخش فضای مجازی

۵. بخش ایده های خاص
دیدن جزئیات و مقررات بخش ایده های خاص