بخش سینمایی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بخش سینمایی جشنواره بین المللی “أنا مِن حسین”  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الف) شاخه‌های بخش سینمایی

بخش فیلم جشنواره در چهار شاخه زیر برگزار می شود:
۱. فیلم کوتاه داستانی ۲. مستند کوتاه. ۳. پویانمایی (انیمیشن) ۴. فیلمنامه

ب) موضوعات بخش سینمایی

فیلم‏‌های کوتاه، پویانمایی و نیز فیلمنامه‌های شرکت کننده در جشنواره باید در موضوعات زیر ساخته و نوشته شوند:
۱. تاریخ تلفیقی حیات پیامبر(ص) و امام حسین(ع).
۲. جلوه‌های دینی، اخلاقی و اجتماعی دستورات قرآن کریم در قیام عاشورا.
۳. تأثیر قیام عاشورا بر بقای دین پیامبر اکرم(ص).
۴. تصویری کردن احادیث پیامبر(ص) درباره امام حسین(ع).
۵. هرگونه محتوای مشترک بین پیامبر(ص) و امام حسین(ع).

ج) مقررات فیلم های کوتاه و پویانمایی

۱. در آثار شرکت کننده باید صراحتاً به موضوعات بالا پرداخته شده باشد.
۲. نشان دادن چهره پیامبر اکرم(ص)، اهل بیت(ع)، خلفای نخستین و همسران پیامبر ممنوع است.
۳. در جشنواره محدودیت زبانی وجود ندارد و زبان آثار می تواند هر یک از زبانهای زنده دنیا باشد.
۴. مدت زمان فیلم داستانی و انیمیشن حداکثر ۳۰ دقیقه و فیلم مستند حداکثر ۴۰ دقیقه باشد.
5. آثار باید روی DVD به دبیرخانه جشنواره ارسال شود.
۶. بر روی هر لوح فشرده، باید فقط یک اثر ارائه گردد.
۷. شرکت فیلم های ضبط شده به وسیله دوربین های تلفن همراه بلا مانع است.
۸. ارسال عکس و فیلم پشت صحنه تولید آثار، برای آثاری که به مرحله داوری خواهند رسید الزامی است.
۹. از نظر جشنواره، امضاء کننده فرم شرکت در جشنواره، مالک اثر است و عواقب ادعاهای خلاف، بر عهده مدعی خواهد بود.
۱۰. در صورت شرکت اشخاص حقوقی، باید یک شخص حقیقی به عنوان مالک اثر معرفی شود.
۱۱. بنیاد بین المللی عاشوراء حق دارد که از آثار واصله استفاده نموده و آنها را در رسانه های مرتبط و صفحات متعلق به خود پخش کنند.

د) مقررات شاخه فیلمنامه

۱. حجم فیلمنامه‌ها می بایست متناسب با زمان فیلم کوتاه – یعنی حداکثر ۳۰ صفحه/دقیقه – باشد.
۲. آثار اقتباسی الزاماً باید همراه با ذکر منبع و خلاصه آن باشد.
۳. در جشنواره محدودیت زبانی وجود ندارد و شرکت کنندگان می توانند به همه زبانهای زنده دنیا فیلمنامه بنویسند.
۴. از فیلمنامه‌های ارسالی نباید پیش از این فیلمی ساخته شده باشد.
5. فیلمنامه‌ها باید در نرم افزار WORD با فونت 14 تایپ شده و دارای شماره صفحه باشند.
6. شرکت کنندگان باید سه نسخه از فیلمنامه‌ خود را روی یک طرف کاغذ A4 پرینت نموده و بدون طلق، شیرازه، منگنه و هر نوع صحافی، همراه با لوح فشرده به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
۷. خلاصه فیلمنامه‌ها در یک صفحه ارائه شده و متن تایپ شده خلاصه، بر روی لوح فشرده مذکور در بند ۶ ضمیمه گردد.
۸. از نظر جشنواره، امضاء کننده فرم شرکت در جشنواره، مالک اثر است و عواقب ادعاهای خلاف، بر عهده مدعی خواهد بود.
۹. در صورت چند نویسنده بودن اثر یا شرکت اشخاص حقوقی، باید یک شخص حقیقی به عنوان مالک اثر معرفی شود.
۱۰. به آثار برنده ای که بیش از یک نویسنده دارند یک جایزه اهداء خواهد شد.
۱۱. بنیاد بین المللی عاشوراء حق دارد که از فیلمنامه‌های واصله با ذکر نام نویسنده بهره برداری نماید.

هـ) جوایز شاخه های فیلم داستانی، فیلم مستند و پویانمایی

۱. به هر یک از آثار اول در این سه شاخه، ۲۰ میلیون تومان اهداء می گردد.
۲. به هر یک از آثار دوم در این سه شاخه، ۱۵ میلیون تومان اهداء می گردد.
۳. به هر یک از آثار سوم در این سه شاخه، ۱۰ میلیون تومان اهداء می گردد.
۴. به همه شرکت‏ کنندگان، گواهی شرکت در جشنواره تقدیم خواهد شد.

و) جوایز بخش فیلمنامه

۱. به اثر اول در بخش فیلمنامه جشنواره، ۱۰ میلیون تومان اهداء می گردد.
۲. به اثر دوم در بخش فیلمنامه جشنواره، ۷ میلیون تومان اهداء می گردد.
۳. به اثر سوم در بخش فیلمنامه جشنواره، ۵ میلیون تومان اهداء می گردد.
۴. به همه شرکت ‏کنندگان، گواهی شرکت در جشنواره تقدیم خواهد شد.

……………………
پایان پیام/ 101