شرکت کنندگان در جشنواره بین المللی أنا من حسین


اسامی شرکت کنندگانی که آثار آنها به دبیرخانه «جشنواره بین المللی أنا من حسین» واصل و ثبت شد؛ با تفکیک کشور و بخش:

 

یک) جمهوری فدرال آلمان: 

1. آقای «علی السرای»/ آلمان/ بخش آثار مکتوب (قطعه ادبی)/ 1 اثر

 

دو) سرزمین همسود استرالیا:

1. آقای «اشفاق حسین وحیدی»/ استرالیا/ بخش آثار مکتوب (یادداشت)/ 1 اثر

 

سه) جمهوری اسلامی افغانستان:

1. آقای «سید حکیم بینش»/ افغانستان/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ 1 اثر
2. خانم «سیده کبری حسینی بلخی»/ افغانستان/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ 7 اثر
3. خانم «زهرا رسولی»/ افغانستان/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ 1 اثر

 

چهار) جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر:

1. خانم «فاتحة معمري»/ الجزائر/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ 1 اثر

 

پنج) جمهوری اندونزی:

1. آقای «رضا مولانا»/ اندونزی/ شرکت در بخش سینما و تلویزیون/ 1 اثر

 

شش) جمهوری اسلامی ایران:

1. آقای «محمد آذرفر»/ ایران/ بخش ایده های خاص (نقاشی خط)/ 1 اثر
2. آقای «محمدجواد آقابیگی»/ ایران/ بخش شعر/ 1 اثر
3. آقای «مهدی آمن»/ ایران/ بخش فضای مجازی/ 1 اثر
4. آقای «رضا ابراهیمی»/ ایران/ بخش سینما و تلویزیون/ 1 اثر
5. آقای «سید محمدحسین ابوترابی»/ ایران/ بخش شعر/ 5 اثر
6. آقای «محمد مهدی ابوطالبی»/ ایران/ بخش شعر (شعر نو)/ 1 اثر
7. آقای «امیر احسانی»/ ایران/ بخش سینما و تلویزیون (فیلم مستند کوتاه)/ 1 اثر
8. آقای «علی احمدی‏خواه کوهنانی»/ ایران/ بخش آثار مکتوب/ 1 اثر
9. آقای «عباسعلی اخوان ارمکی»/ ایران/ بخش آثار مکتوب/ 2 اثر
10. آقای «محمدتقی استیری»/ ایران/ بخش ایده ‏های خاص، بخش فضای مجازی و بخش سینما و تلویزیون/ 4 اثر
11. آقای «امیرحسین اسرافیلی»/ ایران/ بخش آثار مکتوب/ 1 اثر
12. خانم «زهرا اسماعیلی»/ ایران/ بخش فضای مجازی/ 1 اثر
13. آقای «یعقوب اکبریان»/ ایران/ بخش سینما و تلویزیون و بخش فضای مجازی/ 3 اثر
14. خانم «نرگس باقری»/ ایران/ بخش شعر (شعر کودک و نوجوان)/ 4 اثر
15. آقای «قاسم بای»/ ایران/ بخش شعر (شعر نو و شعر کودک و نوجوان)/ 2 اثر
16. خانم «منصوره بخشی»/ ایران/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ 1 اثر
17. آقای «مهرداد برون»/ ایران/ بخش آثار مکتوب (مقاله) و بخش شعر (شعر کلاسیک)/ 6 اثر
18. آقای «احسان بیات»/ ایران/ بخش شعر/ 3 اثر
19. خانم «عاطفه بیاجیان»/ ایران/ بخش ایده ‏های خاص (پوستر و تایپوگرافی)/ 5 اثر
20. خانم «فاطمه بیرانوند»/ ایران/ بخش شعر/ 1 اثر
21. آقای «اسماعیل پارسانهاد»/ ایران/ بخش شعر/ 9 اثر
22. خانم «شقایق پاکی پودنک»/ ایران/ بخش شعر / 1 اثر
23. آقای «محمدجواد پردخته»/ ایران/ بخش ایده های خاص (طراحی پوستر و تایپوگرافی)/ 25 اثر
24. آقای «ابراهیم پورعلی»/ ایران/ بخش سینما و تلویزیون/ ۲ اثر
25. آقای «آرش پورعلیزاده»/ ایران/ بخش شعر/ 1 اثر
26. خانم «شراره تاجمیر ریاحی»/ ایران/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ 1 اثر
27. آقای «رضا تروان»/ ایران/ بخش های سینمایی و فضای مجازی/ 3 اثر
28. خانم «فاطمه تسلیم جهرمی»/ ایران/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ 1 اثر
29. خانم «فاطمه توتونی منفرد»/ ایران/ بخش فضای مجازی/ 1 اثر
30. خانم «سمیه تورجی»/ ایران/ بخش شعر/ 3 اثر
31. آقای «علی توکلی»/ ایران/ بخش سینما و تلویزیون/ 1 اثر
32. خانم «فاطمه جمشیدی»/ ایران/ بخش شعر و ایده های خاص/ 2 اثر
33. خانم «فاطمه‏ سادات جوادی»/ ایران/ بخش سینما و تلویزیون/ 1 اثر
34. خانم «مائده جُلِینی»/ ایران/ بخش شعر/ 2 اثر
35. خانم «مهلا جوادی»/ ایران/ بخش شعر (شعر کلاسیک و شعر نو)/ 2 اثر

36. خانم «ملیحه جوکار زیدانلو»/ ایران/ بخش شعر/ 6 اثر
37. آقای «مهدی جهاندار»/ ایران/ بخش شعر/ 1 اثر
38. آقای «عمران چراغی»/ ایران/ بخش سینما و تلویزیون/ 1 اثر
39. خانم «لیلا حاجی»/ ایران/ بخش آثار مکتوب (دلنوشته) و بخش محتوای فضای مجازی (پادکست)/ 8 اثر
40. آقای «میلاد حافظی نژاد»/ ایران/ بخش شعر/ 1 اثر
41. خانم «طاهره حسین‌زاده»/ ایران/ بخش شعر/ 4 اثر
42. آقای «علی حسینقلی زاده»/ ایران/ بخش سینما و تلویزیون/ 1 اثر
43. آقای «محمدیاسر حشمتی باروق»/ ایران/ بخش محتوای فضای مجازی (نماهنگ)/ 1 اثر
44. آقای «حمید حلمی زاده»/ ایران/ بخش شعر (شعر کلاسیک) / 1 اثر
45. آقای «اکبر حیدری»/ ایران/ بخش شعر/ 4 اثر
46. آقای «موسی الرضا حیدری»/ ایران/ بخش های آثار مکتوب، شعر و محتوای فضای مجازی/ 8 اثر
47. خانم «عاطفه حیرت»/ ایران/ بخش شعر (شعر نو)/ 1 اثر

48. آقای «حسن خاکرند»/ ایران/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ 1 اثر
49. آقای «سعید خانمرادی»/ ایران/ بخش شعر/ 1 اثر
50. آقای «علی اکرم خانه ای»/ ایران/ بخش شعر/ 5 اثر
51. آقای «مجتبی خرسندی»/ ایران/ بخش شعر/ 5 اثر
52. آقای «میلاد خوش قدم»/ ایران/ بخش سینما و تلویزیون/ 1 اثر
53. آقای «علی دلیلی یزدی»/ ایران/ بخش آثار مکتوب/ 3 اثر
54. خانم «هدیل الدلیمی»/ ایران/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ 1 اثر143
55. آقای «ناصر دوستی» ایران/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ 6 اثر
56. آقای «علی اصغر ذاکری»/ ایران/ بخش شعر/ 5 اثر
57. خانم «شهرزاد رادمرد»/ ایران/ بخش آثار مکتوب/ 2 اثر
58. خانم «سیده فاطمه راشدی»/ ایران/ بخش شعر/ 1 اثر
59. آقای «سید علیرضا رجائی شوشتری»/ ایران/ بخش ایده های خاص/ 1 اثر
60. آقای «علیرضا رجبعلی زاده کاشانی»/ ایران/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ 2 اثر
61. خانم «زهرا رجبی»/ ایران/ بخش فضای مجازی/ 1 اثر
62. خانم «فاطمه رجبی»/ ایران/ بخش ایده های خاص – خوشنویسی/ 1 اثر
63. آقای «طاهر رحمانی»/ ایران/ بخش ایده های خاص/ 1 اثر
64. خانم «یکتا رحیمی ابداء»/ ایران/ بخش شعر (شعر کودک و نوجوان)/ 1 اثر
65. آقای «محسن رمضانی»/ ایران/ بخش سینما و تلویزیون/ ۱ اثر
66. آقای «غلامرضا روشن فکر»/ ایران/ بخش سینما و تلویزیون/ 1 اثر
67. خانم «فاطمه رئوفی ‏تبار»/ ایران/ بخش آثار مکتوب/ 1 اثر
68. آقای «محمدعلی زارع»/ ایران/ یخش شعر (شعر نو)/ 1 اثر
69. خانم «مهدیه زارع»/ ایران/ بخش ایده ‏های خاص (نقاشی)/ 1 اثر
70. آقای «جعفر زمانی»/ ایران/ بخش فضای مجازی/ 1 اثر
71. خانم «معصومه‏ سادات شاکری»/ ایران/ بخش شعر/ 3 اثر
72. آقای «علی ساکی»/ ایران/ بخش شعر/ 1 اثر
73. خانم «هانیه سالکی»/ ایران/ بخش فضای مجازی/ 1 اثر
74. خانم «زهرا سپهکار»/ ایران/ بخش شعر/ 1 اثر
75. آقای «مهدی سعیدی»/ ایران/ بخش شعر/ 1 اثر
76. آقای «محمدحسن سعیدی مطلق»/ ایران/ بخش فضای مجازی/ 1 اثر
77. آقای «اسماعیل سکاک»/ ایران/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ 2 اثر
78. آقای «حسین سلطان محمدی»/ ایران/ بخش آثار مکتوب/ 1 اثر
79. خانم «فاطمه سلطان محمدی»/ ایران/ بخش آثار مکتوب/ 1 اثر
80. خانم «مریم سلیقه»/ ایران/ بخش آثار مکتوب (مقاله و یاددداشت)، بخش محتوای فضای مجازی (پادکست) و بخش ایده های خاص (نمایشنامه عروسکی) مقاله/ 5 اثر
81. خانم «فاطمه سلیمان‌پور»/ ایران/ بخش آثار مکتوب و شعر/ 4 اثر
82. آقای «علی سلیمیان»/ ایران/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ 1 اثر
83. آقای «محمدمهدی سینی چی»/ ایران/ بخش شعر (شعر نو)/ 1 اثر
84. آقای «مهدی شاد»/ ایران/ بخش سینما و تلویزیون/ 2 اثر
85. آقای «سید علیرضا شاهین (شاهچراغی)»/ ایران/ بخش شعر/ 2 اثر
86. آقای «حسین شجاع»/ ایران/ بخش محتوای فضای مجازی/ 1 اثر
87. خانم «زینب شجاع مؤدب»/ ایران/ بخش آثار مکتوب و بخش ایده های خاص/ 2 اثر
88. آقای «حمیدرضا شجاعی»/ ایران/ بخش شعر/ 2 اثر
89. خانم «سمانه شریفانی»/ ایران/ بخش های آثار مکتوب و ایده ‏های خاص (مینیاتور)/ 4 اثر
90. آقای «عارف شعیب»/ ایران/ بخش ایده های خاص/ 4 اثر
91. خانم «فرزانه شفیعی»/ ایران/ بخش شعر/ 3 اثر
92. آقای «علیرضا شکرریز»/ ایران/ بخش آثار مکتوب/ 1 اثر
93. خانم «مریم شیخیونی»/ ایران/ بخش شعر/ 2 اثر
94. صداوسیمای مرکز گیلان/ ایران/ بخش فضای مجازی/ 1 اثر
95. آقای «خدابخش صفادل»/ ایران/ بخش شعر/ 6 اثر
96. آقای «سید محمدحسین طالبیان»/ ایران/ بخش فضای مجازی/ 1 اثر
97. آقای «وحید طلعت»/ ایران/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ 11 اثر

98. خانم «معصومه طلعتی ولی پور»/ ایران/ بخش سینما و تلویزیون/ 1 اثر
99. آقای «علی طوافی» / ایران/ بخش فضای مجازی/ 1 اثر
100. آقای «اصغر طهماسبی بلداجی»/ ایران/ بخش آثار مکتوب/ 2 اثر
101. آقای «مهدی طهماسبی دزکی» ایران/ بخش شعر/ 5 اثر
102. خانم «سحر عباسی»/ ایران/ بخش ایده های خاص/ 1 اثر
103. آقای «مالک عبدی»/ ایران/ بخش آثار مکتوب، بخش شعر و بخش فضای مجازی/ 3 اثر
104. آقای «ابوالفضل عزیزی»/ ایران/ بخش سینما و تلویزیون/ 1 اثر
105. آقای «اسماعیل عظیمی»/ ایران/ بخش سینما و تلویزیون/ 1 اثر
106. آقای «فهیمه غلامی زارع‏ زاده»/ ایران/ بخش آثار مکتوب/ 2 اثر
107. آقای «حمیدرضا فاطمی»/ ایران/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ 4 اثر
108. آقای «حمیدرضا فرشیدنیا»/ ایران/ بخش شعر/ 2 اثر
109. خانم «بهجت فروغی مقدم»/ ایران/ بخش شعر/ 1 اثر
110. آقای «احسان فقیهیان»/ ایران/ بخش سینما و تلویزیون/ 1 اثر
111. آقای «محمدمهدی قاسمی»/ ایران/ بخش سینما و تلویزیون/ 1 اثر
112. آقای «سید محمدباقر قریشی»/ ایران/ بخش سینما و تلویزیون (فیلم داستانی کوتاه) و بخش محتوای فضای مجازی (پادکست)/ 2 اثر
113. خانم «فریبا قیومی زاده»/ ایران/ بخش شعر/ 1 اثر
114. آقای «رضا کاشانی اسدی»/ ایران/ بخش آثار مکتوب (کتاب) و بخش سینما و تلویزیون (فیلمنامه)/ 2 اثر
115. آقای «موسی کاظم زاده»/ ایران/ بخش آثار مکتوب/ 1 اثر
116. آقای «محسن کاویانی»/ ایران/ بخش شعر/ 5 اثر
117. آقای «آرام کرمی» ایران/ بخش سینما و تلویزیون/ 2 اثر
118. خانم «مریم کریمی دهکردی»/ ایران/ بخش فضای مجازی/ 3 اثر
119. آقای «مصطفی کولیوندی»/ ایران/ بخش ایده های خاص/ 1 اثر
120. آقای «مجتبی کوهکن»/ ایران/ بخش سینما و تلویزیون/ 1 اثر
121. خانم «راحیل گلفام»/ ایران/ بخش سینما و تلویزیون/ 1 اثر
122. آقای «عزیزالله محمدپورمیر»/ ایران/ بخش سینما و تلویزیون/ 1 اثر
123. خانم «صدیقه محمدی»/ ایران/ بخش شعر/ 2 اثر
124. آقای «محمدحسین محمدی»/ ایران/ بخش شعر/ 1 اثر
125. آقای «مسعود محمدیان»/ ایران/ بخش سینما و تلویزیون/ 1 اثر
126. آقای «محمدحسین مردانی نوکنده»/ ایران/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ 3 اثر
127. آقای «محمد مستقیمی»/ ایران/ بخش ایده های خاص/ 2 اثر
128. آقای «محمدعلی مشایخی پور»/ ایران/ بخش آثار مکتوب (مقاله و یادداشت)/ 2 اثر
129. خانم «شیما مقتدری»/ ایران/ بخش شعر/ 1 اثر
130. خانم «زهره ملامحمدی»/ ایران/ بخش فضای مجازی/ 1 اثر
131. خانم «ستاره موسوی»/ ایران/ بخش آثار مکتوب/ 2 اثر
132. خانم «سیده مهرآفرین رفیعی»/ ایران/ بخش شعر (شعر کودک و نوجوان)/ 1 اثر
133. خانم «عفت مهرابی»/ ایران/ بخش فضای مجازی/ 1 اثر
134. آقای «جعفر میرناصری»/ ایران/ بخش سینما و تلویزیون/ 1 اثر
135. آقای «جعفر ناصری»/ ایران/ بخش سینما و تلویزیون/ 1 اثر
136. آقای «سعید نجاتی»/ ایران/ بخش سینما و تلویزیون/ 3 اثر
137. آقای «ابوذر نوروزی»/ ایران/ بخش آثار مکتوب/ 1 اثر
138. خانم «اکرم سادات نوری»/ ایران/ بخش شعر/ 5 اثر
139. آقای «حمید نیک اقبال»/ ایران/ بخش شعر/ 2 اثر
140. خانم «زهره سادات هاشمی»/ ایران/ بخش آثار مکتوب/ 1 اثر
141. خانم «طاهره همتی»/ ایران/ بخش آثار مکتوب/ 1 اثر
142. خانم «فریبا یاوری»/ ایران/ بخش شعر/ 1 اثر

 

هفت) جمهوری بنین:

1. آقای «علی بساری»/ بنین/ بخش ایده های خاص/ 1 اثر

 

هشت) جمهوری اسلامی پاکستان:

۱. آقای «محمدتقی قاضی»/ پاکستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ 1 اثر
2. آقای «محمد لطیف مطهری»/ پاکستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ 1 اثر
3. خانم «عاتکه زینب»/ پاکستان/ بخش شعر (نوحه سرایی)/ 1 اثر

 

نه) جمهوری پرتغال:

1. آقای «محمد مستحسن هاشمی»/ پرتغال/ بخش آثار مکتوب (یادداشت)/ 1 اثر

 

ده) پادشاهی تایلند:

1. آقای «سید وفی»/ بخش شعر (شعر نو)/ ۱ اثر

 

یازده) جمهوری تونس:

1. خانم «ذهبية بنت صالح الفاهم»/ تونس/ بخش های آثار مکتوب و فضای مجازی/ 3 اثر

 

دوازده) جمهوری عربی سوریه:
1. آقای «حسین علي جمعة»/ سوریه/ بخش شعر/ 1 اثر
2. آقای «شادی حلاق»/ سوریه/ بخش شعر/ 1 اثر
3. آقای «احمد حسیب اسعد»/ سوریه/ بخش شعر/ 1 اثر
4. خانم «مریم علي خیر بیک»/ سوریه/ بخش آثار مکتوب (یادداشت)/ 1 اثر

 

سیزده) جمهوری عراق:

1. آقای «خلیل خلف بشیر»/ عراق/ بخش آثار مکتوب/ 1 اثر
2. آقای «ستار جليل عجيل»/ عراق/ بخش آثار مکتوب/ 1 اثر
3. آقای «جابر الجابری»/ عراق/ بخش شعر/ 1 اثر
4. آقای «موسی عبد شوجة»/ عراق/ بخش شعر/ 5 اثر
5. آقای «مصعب مكي زبيبة»/ عراق/ بخش آثار مکتوب/ 1 اثر
6. آقای «مشتاق حمید فنجان»/ عراق/ بخش شعر/ 1 اثر
7. آقای «سلیم جواد الشبلی»/ عراق/ بخش شعر/ 1 اثر
8. آقای «کاظم عبدالله عبدالنبي عِنوز»/ عراق/ بخش شعر/ ۱ اثر
9. خانم «زینب حامد محسن الحسینی»/ عراق/ بخش ایده های خاص/ 1 اثر
10. خانم «سحر ناجي فاضل المشهدي»/ عراق/ بخش آثار مکتوب/ 1 اثر
11. آقای «حسین علي الفضلي»/ عراق/ بخش شعر/ 1 اثر
12. آقای «عیّال جاسم الظالمي» عراق/ بخش آثار مکتوب – مقاله/ 1 اثر
13. آقای «عمار عبودي محمد حسين نصار»/ عراق/ آثار مکتوب – مقاله/ 1 اثر
14. آقای «حمزه حسین عبادي»/ عراق/ بخش شعر – شعر نو/ 1 اثر
15. آقای «ضیاء جاسم الخاقاني»/ عراق/ بخش شعر – شعر کلاسیک/ 1 اثر
16. آقای «محمود جاسم النعيمي»/ عراق/ بخش آثار مکتوب (داستان)/ 1 اثر
17. آقای «علاء السيد طاهر الموسوي»/ عراق/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ 1 اثر
18. آقای «هاشم محمد الباججي»/ عراق/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ 1 اثر
19. آقای «مضر عبدالمجید الالوسی»/ عراق/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ 1 اثر
20. آقای «مهدي شاکر النهیري»/ عراق / بخش شعر (شعر کلاسیک)/ 1 اثر

 

چهارده) پادشاهی عربستان سعودی:

1. آقای «مؤید الصغیر»/ عربستان/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ 1 اثر

 

پانزده) کانادا:
1. آقای «احمد رضا حسینی»/ کانادا/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ 1 اثر

 

شانزده) جمهوری کوزوو:

1. خانم «بریشا اقباله هدوتی»/ کوزوو/ بخش ایده های خاص (سرود، دکلمه و…)/ 15 اثر

 

هفده) جمهوری لبنان:

1. آقای «سدیف حمادة»/ لبنان/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ 1 اثر
2. خانم «فاطمة مهدي السحمراني»/ لبنان/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ 1 اثر
3. آقای «عباس فتوني»/ لبنان/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ 1 اثر

 

هجده) پادشاهی مراکش:
1. آقای «حاتم العنایة»/ مغرب (مراکش)/ بخش آثار مکتوب/ 1 اثر

 

نوزده) جمهوری عربی مصر:

1. آقای «احمد السیوفی»/ مصر/ بخش آثار مکتوب (یادداشت) / 1 اثر
2. آقای «احمد صبري السيد علي»/ مصر/ بخش آثار مکتوب کتاب/ 1 اثر
3. آقای «احمد صبري عبد الله»/ مصر/ بخش آثار مکتوب/ 1 اثر
4. خانم «ایمان الکاشف»/ مصر/ بخش شعر/ 1 اثر
5. خانم «سلوی محمود»/ مصر/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ 3 اثر
6. آقای «خالد محيي الدين الحليبي»/ مصر/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ 1 اثر
7. آقای «علی ابوالخیر»/ مصر/ بخش آثار مکتوب/ 3 اثر

 

بیست) پادشاهی نروژ:
1. آقای «عقیل حاتم الساعدی»/ نروژ/ بخش شعر/ 1 اثر

 

بیست و یک) جمهوری فدرال نیجریه:

1. آقای «شفیعو کبیرو»/ نیجریه/ بخش آثار مکتوب/ 1 اثر
2. خانم «فریدت مشلیا»/ نیجریه/ بخش آثار مکتوب/ 1 اثر

 

بیست و دو) جمهوری هندوستان:
1. خانم «آسیه یوسف»/ ھندوستان/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ ۱ اثر
2. خانم «آفرین فاطمه»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ ۱ اثر
3. خانم «آفرین فاطمه»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ ۱ اثر
4. خانم «اثیم زهرا»/ ھندوستان/ بخش شعر (نوحه سرایی)/ ۱ اثر
5. آقای «اجمل کنتوری»/ ھندوستان/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ ۱ اثر
6. آقای «احکام عباس»/ ھندوستان/ بخش شعر (نوحه سرایی)/ ۱ اثر
7. آقای «اعجاز حسین»/ ھندوستان/ بخش شعر (شعر کلاسیک )/ ۲ اثر
8. خانم «الیزا نقوی»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله و کتاب) و بخش شعر (شعر کلاسیک)/ ۳ اثر
9. خانم «ام حبیبه»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ ۱ اثر
10. خانم «ام زھرا»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله) و بخش شعر (شعر کلاسیک)/ ۲ اثر
11. خانم «امرین زھرا»/ ھندوستان/ بخش مکتوب و شعر (مقالہ وشعر کلاسیک) ۲ اثر
12. خانم «انم فاطمه»/ ھندوستان/ بخش ایدہ ھای خاص (نقاشی)/ ۱ اثر
13. خانم «انما زیدی»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ ۱ اثر
14. خانم «انیس فاطمه»/ ھندوستان/ بخش شعر (نوحه سرایی)/ ۱ اثر
15. خانم «ایمن زھرا»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ ۱ اثر
16. خانم «بشریٰ رضوی»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ ۱ اثر
17. آقای «تاج چھپروی»/ ھندوستان/ بخش شعر (نوحه سرایی، شعر کلاسیک و شعر نو)/ ۹ اثر
18. خانم «تزین فاطمه»/ ھندوستان/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ ۱ اثر
19. خانم «تسنیم فاطمه دودیا»/ ھندوستان/ بخش شعر (نوحه سرایی)/ ۷ اثر
20. خانم «تلاوت فاطمه»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ ۱ اثر
21. خانم «تمنائی زینب»/ ھندوستان/ بخش شعر (نوحه سرایی)/ ۲ اثر
22. خانم «تنظیم فاطمه»/ ھندوستان/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ ۵ اثر
23. خانم «تھنیت زھرا»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ ۱ اثر
24. خانم «ثانیه زھرا»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ ۱ اثر
25. خانم «ثانیه زھرا»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ ۱ اثر
26. خانم «ثانیه زیدی»/ ھندوستان/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ ۱ اثر
27. خانم «ثمینه زیدی»/ ھندوستان/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ ۱ اثر
28. آقای «جاذب خیرآبادی»/ ھندوستان/ بخش شعر و بخش سینما و تلویزیون/ ۲ اثر
29. آقای «جمیل»/ ھندوستان/ بخش سینما و تلویزیون/ ۱ اثر
30. خانم «حریم سیدہ»/ ھندوستان/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ ۱ اثر
31. آقای «حسن امام زیدی»/ ھندوستان/ بخش ایدہ ھای خاص (ماکت حرم امام حسین علیه السلام)/ ۱ اثر
32. خانم «حلفیه زینب»/ ھندوستان/ بخش شعر (نوحه سرایی)/ ۱ اثر
33. آقای «حمید الحسن زیدی»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله) و بخش شعر (شعر کلاسیک و نوحه سرایی)/ ۴ اثر
34. آقای «حنان رضا»/ ھندوستان/ بخش شعر (نوحه سرایی )/ ۱ اثر
35. آقای «حیدر عباس»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (کتاب)/ ۲ اثر
36. خانم «خورشید نگار»/ ھندوستان/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ ۳ اثر
37. آقای «درد ھلوری»/ ھندوستان/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ ۳ اثر
38. خانم «دیا موسوی»/ ھندوستان/ بخش شعر (نوحه سرایی)/ ۱ اثر
39. خانم «رئیس بانو»/ ھندوستان/ بخش سینما و تلویزیون (فیلم مستند)/ ۱ اثر
40. خانم «راضیه بتول»/ ھندوستان/ بخش ایده‌های خاص (نقاشی)/ ۱ اثر
41. آقای «رضا مورانوی»/ ھندوستان/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ ۲ اثر
42. خانم «زا»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ ۱ اثر
43. خانم «زر حسنین فاطمه»/ ھندوستان/ بخش شعر (شعر کلاسیک، شعر نو و نوحه سرایی)/ ۵ اثر
44. خانم «زمان ھاشمی»/ ھندوستان/ بخش شعر (نوحه سرایی)/ ۱ اثر
45. آقای «زمن علی کانپوری»/ ھندوستان/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ ۱ اثر
46. خانم «زهرا بتول»/ ھندوستان/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ ۱ اثر
47. خانم «زھرا فاطمه»/ ھندوستان/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ ۲ اثر
48. خانم «زیبی زیدی»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ ۱ اثر
49. خانم «زینب کنانی»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ ۱ اثر
50. خانم «زینت سروری»/ ھندوستان/ بخش مکتوب (مقالہ) ۱ اثر
51. خانم «سارا بتول»/ ھندوستان/ بخش سینما و تلویزیون (فیلم کوتاه داستانی)/ ۲ اثر
52. آقای «ساقی رضا»/ ھندوستان/ بخش ایده های خاص (نقاشی)/ ۱ اثر
53. خانم «سامرہ بتول»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ ۱ اثر
54. خانم «سامعه زینب»/ ھندوستان/ بخش شعر (نوحه سرایی)/ ۱ اثر
55. آقای «سجاد حسین»/ ھندوستان/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ ۱ اثر
56. آقای «سجاد ربانی»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ ۱ اثر
57. خانم «سدرہ شھزاد»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ ۱ اثر
58. آقای «سرور لکھنوی»/ ھندوستان/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ ۳ اثر
59. خانم «سمانه رضوی»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ ۱ اثر
60. آقای «سید حسنین عابدی»/ ھندوستان/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ ۱ اثر
61. آقای «سید دانیال عباس»/ ھندوستان/ بخش سینمایی (شعر کلاسیک)/ ۱ اثر
62. آقای «سید سجاد حیدر»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (کتاب)/ ۱ اثر
63. آقای «سید علی حیدر زیدی»/ ھندوستان/ بخش فیلم (وایس اور)/ ۵ اثر
64. آقای «سید علی عباس»/ ھندوستان/ بخش شعر (نوحه سرایی)/ ۱ اثر
65. آقای «سید غلام السیدین»/ ھندوستان / بخش آثار مکتوب (مقاله) و بخش شعر (شعر کلاسیک و نوحه سرایی)/ ۷ اثر
66. آقای «سید گوھر عباس»/ ھندوستان/ بخش سینما و تلویزیون (فیلم مستند)/ ۱ اثر
67. آقای «سید محمد بھجت»/ ھندوستان/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ ۱ اثر
68. آقای «سید محمد شوذب»/ ھندوستان/ بخش شعر (نوحه سرایی)/ ۱ اثر
69. آقای «سید محمد ضاحک»/ ھندوستان/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ ۱ اثر
70. آقای «سید مرتضیٰ علی»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (کتاب)/ ۱ اثر
71. آقای «سید منیر عباس»/ ھندوستان/ بخش ایدہ ھای خاص (نقاشی)/ ۱ اثر
72. آقای «سید نذر عباس»/ ھندوستان/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ ۱ اثر
73. خانم «سیدہ ادیبه کلثوم»/ ھندوستان/ بخش شعر (نوحه سرایی)/ ۲ اثر
74. خانم «سیدہ اخلاص زھرا»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ ۱ اثر
75. خانم «سیدہ افروز بانو»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (کتاب)/ ۱ اثر
76. خانم «سیدہ تبسم فاطمه»/ ھندوستان/ بخش شعر (نوحه سرایی)/ ۱ اثر
77. خانم «سیدہ رفیعه زھرا»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ ۱ اثر
78. خانم «سیدہ سامعه فاطمه»/ ھندوستان/ بخش شعر (نوحه سرایی)/ ۱ اثر
79. خانم «سیدہ سدریٰ ھاشمی»/ ھندوستان/ بخش ایدہ ھای خاص (نقاشی)/ ۲ اثر
80. خانم «سیدہ سکینه»/ ھندوستان/ بخش شعر (نوحه سرایی)/ ۲ اثر
81. خانم «سیدہ کرشمه»/ ھندوستان/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ ۱ اثر
82. خانم «سیدہ عالیه فاطمه»/ ھندوستان/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ ۱ اثر
83. خانم «سیدہ علم زھرا»/ ھندوستان/ بخش شعر (شعر کاسیک)/ ۱ اثر
84. خانم «سیدہ کلثوم زھرا»/ ھندوستان/ بخش ایدہ ھای خاص (نقاشی)/ ۱ اثر
85. خانم «سیدہ نبیله فاطمه»/ ھندوستان/ بخش فضای مجازی (نماهنگ)/ ۱ اثر
86. خانم «سیدہ نھج الھدیٰ»/ ھندوستان/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ ۱ اثر
87. خانم «سیدہ وجیھا فاطمه»/ ھندوستان/ بخش سینمایی (نوحه سرایی)/ ۱ اثر
88. خانم «شادمان»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ ۱ اثر
89. خانم «شازیه فاطمه»/ ھندوستان/ بخش شعر (نوحه سرایی)/ ۱ اثر
90. آقای «شاھد میثم»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ ۱ اثر
91. خانم «شبانه کوثر»/ ھندوستان/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ ۱ اثر
92. خانم «شبیه زھرا»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ ۱ اثر
93. خانم «شریعت سیده عینی»/ هندوستان/ بخش شعر (نوحه سرایی)/ 1 اثر
94. خانم «شھناز فاطمه اظھری»/ ھندوستان/ بخش شعر (شعر کلاسیک) ۱ اثر
95. خانم «شیبی زهرا»/ ھندوستان/ بخش شعر (نوحه سرایی)/ ۱ اثر
96. آقای «شیخ زبیر علی»/ ھندوستان/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ ۱ اثر
97. خانم «شیناز زھرا»/ ھندوستان/ بخش ایده های خاص (نقاشی)/ ۱ اثر
98. آقای «صابر علی عمرانی»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (شعر کلاسیک)/ ۳ اثر
99. خانم «صالحه شاھین فلاحی»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ ۱ اثر
100. خانم «صباحت رضوی»/ هندوستان/ بخش سینما و تلویزیون (انیمیشن)/ 1 اثر
101. خانم «صباحت زھرا»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ ۱ اثر
102. خانم «ضویا فاطمه»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ ۱ اثر
103. آقای «ظھیر عباس جعفری»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (کتاب)/ ۱ اثر
104. آقای «عابد رضا نوشاد»/ ھندوستان/ بخش شعر (نوحه سرایی)/ ۳ اثر
105. آقای «عباس رضا “نیر جلالپوری”»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (کتاب)/ ۱ اثر
106. آقای «عترب حسین میر»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ ۱ اثر
107. خانم «عدیله باقری»/ ھندوستان/ بخش سینما و تلویزیون/ ۱ اثر
108. خانم «عذرہ ھاشمی»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ ۱ اثر
109. آقای «عراق رضا زیدی»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ ۱ اثر
110. خانم «عرشیه بانو»/ ھندوستان/ بخش شعر (نوحه سرایی)/ ۲ اثر
111. آقای «عرفان باقری»/ ھندوستان/ بخش ایدہ ھای خاص/ ۱ اثر
112. آقای «عطا حسین»/ ھندوستان/ بخش شعر (نوحه سرایی و شعر کلاسیک)/ ۵ اثر
113. خانم «علقمه جعفری»/ ھندوستان / بخش شعر (نوحه سرایی)/ ۱ اثر
114. آقای «علی شجاع»/ ھندوستان/ بخش فضای مجازی (پادکست)/ ۱ اثر
115. آقای «علی ھاشم عابدی»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ ۱ اثر
116. آقای «غلام حسین»/ ھندوستان/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ ۱ اثر
117. خانم «فاطمه زهرا»/ ھندوستان / بخش شعر (نوحه سرایی) و بخش ایدہ خاص (سلام)/ ۴ اثر
118. خانم «فرحانه»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ ۱ اثر
119. آقای «فرحت کاظمی»/ ھندوستان/ بخش شعر (شعر کلاسیک و شعر نو)/ 3 اثر
120. خانم «فردوس فاطمه»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله) و بخش شعر (شعر کلاسیک)/ ۲ اثر
121. خانم «فردوس فاطمه»/ ھندوستان/ بخش ایدہ ھای خاص (نقاشی)/ ۲ اثر
122. خانم «فردوس فاطمه»/ ھندوستان/ بخش شعر (نوحه سرایی)/ ۱ اثر
123. خانم «فصیح انجم»/ ھندوستان/ بخش شعر (نوحه سرایی)/ ۱ اثر
124. خانم «فضیله صباحت»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ ۱ اثر
125. آقای «فیروز علی بنارسی»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (کتاب)/ ۱ اثر
126. خانم «کلثوم سارا»/ ھندوستان/ بخش ایدہ ھای خاص (نقاشی)/ ۱ اثر
127. آقای «کمیل ثاراللہ»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ ۱ اثر
128. خانم «کنیز (ارشیا)»/ ھندوستان/ بخش شعر (نوحه سرایی)/ ۱ اثر
129. خانم «کنیز رباب واسطی»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ ۱ اثر
130. خانم «کنیز زھرا»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ ۱ اثر
131. خانم «کنیز فضه»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ ۱ اثر
132. خانم «کنیز فضه»/ ھندوستان/ بخش شعر (نوحه سرایی)/ ۱ اثر
133. آقای «کوثر رضوی»/ ھندوستان/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ ۱ اثر
134. آقای «کوثر زیدی»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله) و بخش شعر (شعر کلاسیک)/ ۴ اثر
135. خانم «گلناز فاطمه»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ ۱ اثر
136. آقای «مائل چندولوی»/ ھندوستان/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ ۱ اثر
137. خانم «مانیسا نجم النساء»/ ھندوستان/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ ۱ اثر
138. آقای «مجیب صدیقی»/ ھندوستان/ بخش شعر (شعر کلاسیک و شعر نو)/ ۵ اثر
139. آقای «محب مورانوی»/ ھندوستان/ بخش شعر (نوحه سرایی)/ ۱ اثر
140. آقای «محبوب ھلوری»/ ھندوستان/ بخش شعر (شعر کلاسیک و نوحه سرایی)/ ۲ اثر
141. آقای «محمد جابر جوراسی»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ ۱ اثر
142. آقای «محمد حسنین “الماس رجیتوی”»/ ھندوستان/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ ۱ اثر
143. آقای «محمد سجاد»/ ھندوستان/ بخش ایدہ ھای خاص (طراحی وب سایت)/ ۱ اثر
144. آقای «محمد شمس»/ ھندوستان/ بخش سینما و تلویزیون (فیلم کوتاہ داستانی)/ ۱ اثر
145. آقای «محمد غافر جوراسی»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ ۱ اثر
146. خانم «مریم فاطمه»/ ھندوستان/ بخش شعر (نوحه سرایی) و بخش ایده های خاض (مناجات)/ ۵ اثر
147. آقای «مزمل علی سیتھلی»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ ۱ اثر
148. خانم «مشیت زھرا»/ ھندوستان/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ ۱ اثر
149. آقای «مظھر سعید»/ ھندوستان / بخش آثار مکتوب (کتاب) و بخش شعر (نوحه سرایی)/ ۱۵ اثر
150. خانم «معصومه فاطمه»/ ھندوستان/ بخش شعر (نوحه سرایی)/ ۲ اثر
151. خانم «مقیر زھرا»/ ھندوستان/ بخش فضای مجازی (پادکست)/ ۱ اثر
152. خانم «منیش زیدی»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ ۱ اثر
153. خانم «مھر فاطمه»/ ھندوستان / بخش ایدہ ھای خاص (نقاشی)/ ۱ اثر
154. آقای «مھدی باقر خان»/ ھندوستان/ بخش شعر (نوحه سرایی و شعر کلاسیک)/ ۴ اثر
155. آقای «مھدی بارہ بنکوی»/ ھندوستان/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ ۳ اثر
156. خانم «مھوش زیدی»/ ھندوستان/ بخش شعر (نوحه سرایی)/ ۱ اثر
157. خانم «مھوش فاطمه»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ ۱ اثر
158. خانم «مھوش فاطمه»/ ھندوستان/ بخش ایدہ ھای خاص (پوستر)/ ۱ اثر
159. آقای «میثم عباس مرچنت» اردو زبان/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ ۱ اثر
160. آقای «میثم عباس مرچنت» گجراتی زبان/ ھندوستان/ بخش مکتوب (مقاله) ۱ اثر
161. آقای «میر حسین»/ ھندوستان/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ ۳ اثر
162. خانم «نازیه فاطمه»/ ھندوستان/ بخش شعر (شعر کلاسیک)/ ۱ اثر
163. آقای «ناصر جرولی»/ ھندوستان/ بخش شعر (شعر کلاسیک و نوحه سرایی)/ ۵ اثر
164. آقای «ناظم علی خیرآبادی»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ ۱ اثر
165. آقای «ندیم اصغر»/ ھندوستان/ بخش شعر (شعر کلاسیک و نوحه سرایی)/ ۲ اثر
166. آقای «ندیم سرسوی»/ ھندوستان/ بخش شعر (شعر کلاسیک و شعر نو)/ ۵ اثر
167. خانم «نظارہ»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ ۱ اثر
168. آقای «نقی عسکری»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله) و بخش سینما و تلویزیون (فیلم داستانی کوتاه)/ ۴ اثر
169. خانم «نورا سارا»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله) و بخش شعر (نوحه سرایی)/ ۲ اثر
170. خانم «نوشینا زھرا»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ ۱ اثر
171. خانم «ھیرا کاظمی»/ ھندوستان/ بخش شعر ( شعر کلاسیک )/ ۱ اثر
172. خانم «یاسمین»/ ھندوستان/ بخش آثار مکتوب (مقاله)/ ۱ اثر
173. آقای «یوناز حسن»/ ھندوستان/ بخش شعر (نوحه سرایی)/ ۱ اثر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاریخ بروزسازی فهرست: شنبه 30 دی 1402
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ